Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.robe-tynki.pl jest prowadzony przez R.O.B.E. Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 10/19,  43-100 Tychy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000404625, NIP: 646-292-66-57, REGON: 242803473, zwanym dalej Sprzedającym. Wszelkie dokumenty niezbędne przy realizacji zamówienia wystawiane są przez R.O.B.E. Sp. z o.o.


2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.robe-tynki.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@robe-tynki.pl oraz telefonicznie pod numerem 048 509-980-482.


3.Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.robe-tynki.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.


4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.robe-tynki.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (e-mail potwierdzający realizację zamówienia od pracownika firmy R.O.B.E.).


5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.robe-tynki.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.


6. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru na magazynie i wynosi od 1 do 8 dni, które biegną od upływu terminu o którym mowa w przepisie    art. 16c ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne z dnia 20 marca 2000 roku ( Dz. U. Nr 22, poz. 271). W szczególnych przypadkach może się wydłużyć do 14 dni. Za zgodą konsumenta realizacja zamówienia może rozpocząć się przed upływem terminu o którym mowa w art. 16c ust.1 wyżej wymienionej ustawy, jednakże w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy Sprzedający może żądać zapłaty ceny za rzeczywiście wykonany już produkt.


7. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.


8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską.


9. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.


10. Zamawiający ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub kuriera w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując czytelnie jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według dokumentu dostawy oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie na dokumencie dostawy w obecności kierowcy.


11. Klient sklepu internetowego nie korzystający z fachowej pomocy pracowników firmy  R.O.B.E., aby uzyskać najlepsze rezultaty przy zastosowaniu produktów oferowanych przez e - sklep powinien wybrać produkty najbardziej odpowiednie dla swoich potrzeb. W tym celu powinien przed dokonaniem zamówienia dokładnie zapoznać się z opisem produktu, który znajduje się pod każdym z produktów. Dokonując wyboru samodzielnie Klient jest odpowiedzialny za wybranie produktu najbardziej odpowiedniego dla jego potrzeb. Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi, w związku z tym mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów, co nie ma wpływu na właściwości opisywanych produktów. Nie mogą być podstawą reklamacji lub zwrotu produktów różnice pomiędzy ilustracjami poglądowymi a rzeczywistym wyglądem produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, dotyczy to przede wszystkim koloru produktu.


12. Produkty zamawiane w wybranym kolorze w sklepie internetowym robe-tynki.pl farby, tynki, grunty, podkłady itd. przygotowywane są z godnie z Twoim zamówieniem. Produkt, który otrzymujesz w wybranym kolorze, jest produkowany  specjalnie dla Ciebie i dlatego nie możemy przyjąć jego zwrotu, gdy okaże się, że go nie chcesz.


13. Sklep internetowy robe-tynki.pl akceptuje następującą formę płatności za zamówione towary: - przedpłata na konto bankowe 100% wartości zamówienia - płatność gotówką przy odbiorze 100% wartości zamówienia.


14. W przypadku płatności przelewem, towar jest pakowany i wysyłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Spółki R.O.B.E.


15. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.


16. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu / faktura VAT /


17. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby sklepu internetowego robe-tynki.pl w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Zamawiającego, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( faktura VAT).


18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby sklepu internetowego robe-tynki.pl z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 19 niemniejszego regulaminu. Warunkiem zwrotu jest nienaruszony stan towaru oraz nieuszkodzone opakowanie.


19. Na Odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby sklepu internetowego robe-tynki.pl w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Odstępujący. Pieniądze za nieuszkodzony, zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Odstępującego konto bankowe w terminie do 14 dni.


20. Zwrotowi nie podlegają towary niestandardowe, zamawiane na specjale zamówienie oraz materiały barwione na życzenie Klienta, które stanowią produkt o właściwościach określonych przez konsumenta zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne z dnia 20 marca 2000 roku ( Dz. U. Nr 22, poz. 271).


21. Pomimo wszelkich starań zdjęcia produktów znajdujące się na stronach sklepu internetowego robe-tynki.pl, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów, faktur bądź kolorów. Mają one na celu ogólne zorientowanie klienta, co do niektórych wizualnych cech produktu. Klient ma prawo zobaczyć produkt w siedzibie sklepu internetowego robe-tynki.pl. Różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwalifikowania towaru przez Zamawiającego jako niezgodnego z zamówieniem.


22. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.


23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 poz. 271).


24. Prawem właściwym do rozstrzygania stosunków przedsiębiorcy z konsumentem jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego robe-tynki.pl.


25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.


26. W razie wszelkich niejasności prosimy kierować pytania pod numerem telefonu 0048 509-980-482.

Newsletter

Podaj swój adres email aby otrzymać -10% na zakupy, dodatkowo informację o promocjach oraz nowościach.

Na podany adres email będziesz od nas otrzymywał informacje dotyczące nowości w ofercie oraz najnowszych promocji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Robetynki.pl